Samling: Kretskort

Hjernen i tastaturet. Det er kretskortet som registerer tastetrykkene.