Smøremidler

Smøremidler brukes til å smøre de forskjellige delene i et tastatur